Ta reda på i vilket skick avloppen är i din villa

Boka en kostnadsfri rörinspektion

Relining

på bara 4 dagar!

Relining på bara 4 dagar utan att behöva riva golv och väggar

Vi utför avloppsrenovering med en långsiktigt hållbar relining i din villa i Mälardalen och Dalarna.

Boka en kostnadsfri Rörinspektion

Relining förhindrar läckage i gjutjärnsavlopp 
i gamla villor

Avloppsrör av gjutjärn i villor kan ha tekniska brister redan efter 50 år. Enligt försäkringsbolagens statistik orsakar trasiga avlopp näst mest vattenskador i villor.

Gamla avlopp kan täppas till och orsaka översvämningar eller korrodera/rosta.

Korrosionen kan i sin tur leda till läckor, mindre som större. De små läckorna är minst lika farliga som de större då droppläckage kan skapa ett växtunderlag för mikrobiell påväxt och skadlig bakteriespridning – i hela huset.

Boka rörinspektion och ta reda på hur mycket relining kostar. 

Se en film om relining

Avloppsrören i gamla villor utsätts för ständiga påfrestningar

01

Avloppsgaser kan frigöras i inomhusluften vilket ger upphov till lukt och i värsta fall sjukdomar.

02

Droppläckage i konstruktionerna leder till bakterietillväxt och vattenskador om det får pågå länge.

03

På insidan av ett gammalt avloppsrör bildas ansamlingar som leder till proppar.

04

Avloppsröret utsätts för marktryck och möjliga sättningar vilket försvagar avloppsledningarna utanför huset.

05

Trädrötter letar sig ner i minsta spricka i rören, detta orsakar ofta större hål och också stopp i avloppet.

När ska man renovera avloppen i en villa?

Det lönar sig att börja planera en avloppsrenovering om avloppsrören i ditt hem är gjorda av gjutjärn och är mer än 30 år gamla. Avloppsrör med dålig avrinning, som ofta täpps till och som ”bubblar” och luktar illa skvallrar om att det finns ett behov.

Boka en kostnadsfri rörinspektion

Relining i villor på bara fyra dagar – utan att behöva riva golv eller väggar

VVStrygg genomför en smidig avloppsrenovering utan rivningsarbeten i ditt hem – vi har förfinat den reliningteknik som har använts i höghus i årtionden och gjort den tillgänglig även för dig som villaägare.

Vid relining installeras ett nytt, bärande rör i den gamla ledningen. Metoden är lika hållbar som om rören hade bytts ut i sin helhet.

Fördelarna med VVStryggs relining

VVStryggs smidiga avloppsrenovering kan gå så snabbt som på bara fyra dagar

Du behöver inte flytta ut under renoveringen

Golven och väggarna rivs inte och gården behöver inte grävas upp

Avloppsrenoveringen kostar ofta bara hälften av ett traditionellt byte av rören

Efter renoveringen har de förnyade avloppsrören en livslängd på mer än 50 år

Du behöver inte oroa dig för att avloppen ska ge upphov till läckage och vattenskador

Du höjer värdet på ditt hus

Så här går en relining till

01

Boka en kostnadsfri avloppsfilmning

Vår specialist går igenom skicket på din villas avloppsrör tillsammans med dig. Filmning utförs med en särskild avloppskamera. Är avloppet i dåligt skick får du en offert med fast pris på renoveringen. Du förbinder dig inte till något när du bokar avloppsfilmning.

Boka en avloppsfilmning

02

Reliningen genomförs snyggt och prydligt och utan rivningsarbeten

Avloppssystemet förnyas med en hållbar relining utan att du behöver riva upp någonting i huset. Inget renoveringsdamm eller oväsen uppstår och du behöver inte flytta ut under tiden. Slutresultatet är lika hållbart som om avloppsrören hade bytts ut i sin helhet, till mindre miljöbelastning och för ungefär halva kostnaden.

03

VVStryggs garanti

Vi lämnar två års garanti på allt arbete som utförts av oss. Utöver detta lämnar vi tio års felansvar för allt material som använts i arbetet. Genom reliningen ökar livslängden på ditt avloppssystem med cirka 50 år. Efter reliningen kan du känna dig trygg och fortsätta njuta av livet i villan med vetskapen om att ditt avloppssystem är i utmärkt skick.

Läs andras erfarenheter om relining

Enkel infodringsmetod möjliggjorde en mindre avloppsrenovering

Renoveringen inleddes eftersom avloppen under det senaste året hade visat tecken på proppar. Avloppen bubblade och vattnet rann inte undan ordentligt. Det var dags att få dem åtgärdade.

Läs mer

Den enkla och snabba avloppsrenoveringen tog bara fyra dagar

En representant kom på besök för att göra en gratis kartläggning. Han filmade rören och kameran kunde inte passera genom beläggningarna på alla ställen. Vatten kunde fortfarande rinna genom rören men renoveringsbehovet var helt klart akut!

Läs mer

Kostnadsfri kartläggning slog Joni – som avslutning på sommarsemestern hade husets avlopp renoverats

Jag hade ingen aning om hur mycket gjutjärnsrör det är under huset. Genom kartläggningen och den avloppsfilmning som gjordes i samband med kartläggningen fick jag veta hur mycket rör det finns och i vilket skick de är.

Läs mer

Ta kostnadsfritt reda på i vilket skick avloppen i ditt hem är

Boka ett hembesök av vår expert för kostnadsfri inspektion och fotografering av avloppen. Inspektionen av avloppen utförs med en särskild kamera som är utformad för avloppsfotografering. Du förbinder dig inte till något när du bokar fotograferingen.

Boka en avloppsfotografering

Boka en avloppsfotografering och:

Få tillförlitlig information om avloppsledningarnas skick invändigt

Kamerabilden visar eventuella proppar i avloppen

Ta reda på om det finns ansamlingar som orsakar proppar i rören

Du får information om problemställen i avloppsrören, till exempel läckor och svaga punkter

Du får nyttig information om avloppsledningarna i ett gammalt hus

Om avloppsrören behöver åtgärdas får du under samma besök en kostnadsfri offert på avloppsrenovering

Vi utför rörinspektion i villor byggda på 60-talet eller tidigare i Mälardalen och Dalarna.