Ta reda på i vilket skick avloppen i din villa/radhus är

Boka en kostnadsfri rörinspektion

Relining

på bara 4 dagar!

Relining på bara 4 dagar utan att behöva riva golv och väggar

Vi utför avloppsrenovering med en långsiktigt hållbar relining i din villa och radhus i 
Stockholm och Mälardalen.

Boka en kostnadsfri Rörinspektion

Avloppsrenovering med relining förhindrar läckage i gjutjärnsavlopp i villor och radhus

Avloppsrör av gjutjärn i villor och radhus kan ha tekniska brister redan efter 50 år. Enligt försäkringsbolagens statistik orsakar trasiga avlopp näst mest vattenskador i villor och radhus.

Gamla avlopp kan täppas till och orsaka översvämningar eller korrodera/rosta.

Korrosionen kan i sin tur leda till läckor, mindre som större. De små läckorna är minst lika farliga som de större då droppläckage kan skapa ett växtunderlag för mikrobiell påväxt och skadlig bakteriespridning – i hela huset.

Relining är ett smart, snabbt, miljövänligt och kostnadseffektivt sätt att renovera gamla avloppssystem.

Boka rörinspektion och ta reda på hur mycket en avloppsrenovering i din villa eller radhus kostar. 

Se en film om relining

Avloppsrören i villor och radhus utsätts för ständiga påfrestningar

01

Avloppsgaser kan frigöras i inomhusluften vilket ger upphov till lukt och i värsta fall sjukdomar.

02

Droppläckage i konstruktionerna leder till bakterietillväxt och vattenskador om det får pågå länge.

03

På insidan av ett gammalt avloppsrör i gjutjärn bildas ansamlingar som leder till stopp. Även förskjutningar kan förekomma som även detta förorsakar stopp

04

Avloppsröret utsätts för marktryck och möjliga sättningar vilket försvagar servisledningen utanför huset.

05

Trädrötter letar sig ner i minsta spricka i rören, detta orsakar ofta större hål och också stopp i avloppet.

När ska man renovera avloppen i en villa eller radhus?

Det lönar sig att börja planera en avloppsrenovering om avloppsrören i ditt hem är gjorda av gjutjärn och är mer än 30 år gamla. Avloppsrör med dålig avrinning, som ofta täpps till och som ”bubblar” och luktar illa skvallrar om att det finns ett behov.

Boka en kostnadsfri rörinspektion

Relining i villor på bara fyra dagar – utan att behöva riva golv eller väggar

VVStrygg genomför en smidig avloppsrenovering utan rivningsarbeten i ditt hem – vi har förfinat den reliningteknik som har använts i höghus i årtionden och gjort den tillgänglig även för dig som villa- och radhusägare

Vid relining installeras ett nytt, bärande rör i den gamla ledningen. Metoden är lika hållbar som om rören hade bytts ut i sin helhet. Produkten är P-märkt och ska hålla åtminstone 50år

Fördelar med VVStryggs relining

VVStryggs smidiga avloppsrenovering tar bara cirka fyra dagar

Du behöver inte flytta ut under renoveringen

Golven och väggarna rivs inte och gården behöver inte grävas upp

Avloppsrenoveringen kostar ofta bara hälften av ett traditionellt stambyte

Efter renoveringen har de förnyade avloppsrören en testad livslängd på åtminstone 50 år

Du slipper oroa dig för att avloppen ska ge upphov till läckage och vattenskador

Du höjer värdet på ditt hus

Så här går en relining till

01

Boka en kostnadsfri rörinspektion

Vår specialist går igenom skicket på din villa eller radhus avloppsrör tillsammans med dig. Filmning utförs med en särskild avloppskamera. Är avloppet i behov av renovering får du en offert med fast pris på renoveringen. Du förbinder dig inte till något när du bokar rörisnpektionen.

Boka en RÖRINSPEKTION

02

Reliningen genomförs snyggt och prydligt och utan rivningsarbeten

Avloppssystemet förnyas med en P-märkt & hållbar relining utan att du behöver riva upp någonting i huset. Inget renoveringsdamm eller oväsen uppstår och du behöver inte flytta ut under tiden. Slutresultatet är lika hållbart som om avloppsrören hade bytts ut i sin helhet, till mindre miljöbelastning, utan skarvar och för ungefär halva kostnaden.

03

VVStryggs garanti

Vi lämnar tio års garanti på allt arbete som utförts av oss. Utöver detta lämnar vi tio års felansvar för allt material som använts i arbetet i enlighet med Konsumenttjänstlagen 17 §. En kostnadsfri besiktning efter två år ingår. Genom reliningen ökar livslängden på ditt avloppssystem och med vår P-märkta produkt åtminstone 50 år. Efter reliningen kan du känna dig trygg och fortsätta njuta av livet i villan med vetskapen om att ditt avloppssystem är i utmärkt skick.

Läs andras omdömen om avloppsrenovering med relining 

”Ett nytt rörsystem i min kåk utan att behöva riva det gamla”

Efter några år av problem med avloppet anlitade Ingvar VVStrygg för att genomföra relining i villan. Han blev mycket nöjd och vill nu rekommendera det till andra i samma sits.

Läs mer

Kluckande ljud var tecken på akut renoveringsbehov

VVStryggs säljare Ganni hörde av sig för att informera om den kostnadsfria rörinspektionen firman erbjuder. Perfekt timing visade det sig, då Anna Britta just upptäckt mystiska, kluckande ljud från avloppet.

Läs mer

Ta kostnadsfritt reda på i vilket skick avloppen i ditt hem är

Boka ett hembesök av vår expert för kostnadsfri inspektion av avloppen. Inspektionen av avloppen utförs med en särskild kamera som är utformad för inspektion av rör i villor och radhus. Du förbinder dig inte till något när du bokar rörinspektionen.

Boka en RÖRINSPEKTION

Boka en rörinspektion och:

Få tillförlitlig information om avloppsledningarnas skick invändigt

Kamerabilden visar eventuella stopp i avloppen

Ta reda på om det finns ansamlingar som orsakar stopp i avloppet

Du får information om problemställen i avloppsrören, till exempel läckor och/eller svaga punkter

Du får nyttig information om avloppsledningarna i din villa eller radhus

Om avloppsrören behöver åtgärdas får du en kostnadsfri offert på avloppsrenovering med relining (strumpmetoden) kommer kosta.

Vi utför rörinspektioner i villor  & radhus byggda på 60-talet eller tidigare i Stockholm, Uppsala, Västerås,  Enköping, Eskilstuna och  Nyköping.