Ta reda på i vilket skick avloppen är i ditt hem

Boka en kostnadsfri rörinspektion

Relining

på bara 4 dagar!

Relining på bara 4 dagar utan att behöva riva golv och väggar

Vi utför avloppsrenovering med en långsiktigt hållbar relining i ditt hem i Stockholmsområdet. Vi har snart 20 års erfarenhet och har relinat närmare 1 000 projekt.

Boka en kostnadsfri Rörinspektion
Be om en offert

Relining förhindrar läckage i gjutjärnsavlopp 
i gamla villor

Avloppsrör av gjutjärn i villor kan ha tekniska brister redan efter 30–40 år. Enligt försäkringsbolagens statistik orsakar trasiga avlopp näst mest vattenskador i villor.

Gamla avlopp kan täppas till och orsaka översvämningar eller korrodera/rosta.

Korrosionen kan i sin tur leda till läckor, mindre som större. De små läckorna är minst lika farliga som de större då droppläckage kan skapa ett växtunderlag för mikrobiell påväxt och skadlig bakteriespridning – i hela huset.

Boka rörinspektion och ta reda på hur mycket relining kostar. 

Avloppsrören i ett gammalt hus utsätts för ständiga påfrestningar

01

Avloppsgaser kan frigöras i inomhusluften vilket ger upphov till lukt och i värsta fall sjukdomar.

02

Droppläckage i konstruktionerna leder till bakterietillväxt och vattenskador om det får pågå länge.

03

På insidan av ett gammalt avloppsrör bildas ansamlingar som leder till proppar.

04

Avloppsröret utsätts för marktryck och möjliga sättningar vilket försvagar avloppsledningarna utanför huset.

05

Trädrötter letar sig ner i minsta spricka i rören, detta orsakar ofta större hål och också stopp i avloppet.

När ska man renovera avloppen i en villa?

Det lönar sig att börja planera en avloppsrenovering om avloppsrören i ditt hem är gjorda av gjutjärn och är mer än 30 år gamla. Avloppsrör med dålig avrinning, som ofta täpps till och som ”bubblar” och luktar illa skvallrar om att det finns ett behov.

Boka en kostnadsfri rörinspektion

Se en film om relining

Relining i villor på bara fyra dagar – utan att behöva riva golv eller väggar

VVStrygg genomför en smidig avloppsrenovering utan rivningsarbeten i ditt hem – vi har förfinat den reliningteknik som har använts i höghus i årtionden och gjort den tillgänglig även för dig som villaägare.

Vid relining installeras ett nytt, bärande rör i den gamla ledningen. Metoden är lika hållbar som om rören hade bytts ut i sin helhet.

Fördelarna med VVStryggs relining

VVStryggs smidiga avloppsrenovering kan gå så snabbt som på bara fyra dagar

Du behöver inte flytta ut under renoveringen

Golven och väggarna rivs inte och gården behöver inte grävas upp

Avloppsrenoveringen kostar ofta bara hälften av ett traditionellt byte av rören

Efter renoveringen har de förnyade avloppsrören en livslängd på mer än 50 år

Du behöver inte oroa dig för att avloppen ska ge upphov till läckage och vattenskador

Du höjer värdet på ditt hus

Så här går en relining till

01

Boka en kostnadsfri avloppsfilmning

Vår expert går tillsammans med dig igenom i vilket skick avloppsrören i ditt hem är och filmar dem med en särskild avloppskamera. Om avloppen är i dåligt skick får du en offert med ett fast pris på renoveringen. Du förbinder dig inte till något när du bokar avloppsfilmningen.

Boka en avloppsfilmning

02

Reliningen genomförs snyggt och prydligt och utan rivningsarbeten

Avloppsrören förnyas med en hållbar relining, vilket innebär att renoveringen kan genomföras utan rivningsarbeten. Slutresultatet är lika hållbart som om avloppsrören hade bytts ut i sin helhet. Prismässigt är dock reliningen bara hälften så kostsam.

03

Heltäckande garanti på renoveringen

Du får tio års ansvarsgaranti på renoveringen. Om du har frågor nu eller i framtiden kan du alltid kontakta oss.

Läs andras erfarenheter om relining

Enkel infodringsmetod möjliggjorde en mindre avloppsrenovering

Renoveringen inleddes eftersom avloppen under det senaste året hade visat tecken på proppar. Avloppen bubblade och vattnet rann inte undan ordentligt. Det var dags att få de åtgärdade.

Läs mer

Den enkla och snabba avloppsrenoveringen var över på fyra dagar

En representant kom på besök för att göra en gratis kartläggning. Han filmade rören och kameran kunde inte passera genom beläggningarna på alla ställen. Vatten kunde fortfarande rinna genom rören men renoveringsbehovet var helt klart akut!

Läs mer

Kostnadsfri kartläggning slog Joni – som avslutning på sommarsemestern hade husets avlopp renoverats

Jag hade ingen aning om hur mycket gjutjärnsrör det är under huset. Genom kartläggningen och den avloppsfilmning som gjordes i samband med kartläggningen fick jag veta hur mycket rör det finns och i vilket skick de är.

Läs mer

Ta kostnadsfritt reda på i vilket skick avloppen i ditt hem är

Boka ett hembesök av vår expert för kostnadsfri inspektion och fotografering av avloppen. Inspektionen av avloppen utförs med en särskild kamera som är utformad för avloppsfotografering. Du förbinder dig inte till något när du bokar fotograferingen.

Boka en avloppsfotografering

Boka en avloppsfotografering och:

Få tillförlitlig information om avloppsledningarnas skick invändigt

Kamerabilden visar eventuella proppar i avloppen

Ta reda på om det finns ansamlingar som orsakar proppar i rören

Du får information om problemställen i avloppsrören, till exempel läckor och svaga punkter

Du får nyttig information om avloppsledningarna i ett gammalt hus

Om avloppsrören behöver åtgärdas får du under samma besök en kostnadsfri offert på avloppsrenovering

Vi utför avloppsfotograferingar i mer än 30 år gamla villor med gjutjärnsavlopp i Stockholmsområdet.