Ta reda på i vilket skick avloppen är i din villa

Boka en kostnadsfri rörinspektion

Relining

på bara 4 dagar!

Den enkla och snabba avloppsrenoveringen var över på fyra dagar

Timo Nurmis egnahemshus i Villmanstrand är byggt 1968. LVIturva renoverade husets ursprungliga gjutjärnsavlopp med infodringsmetoden hösten 2016. Jämfört med en traditionell avloppsrenovering var infodringen enklare och bekvämare för Timo.

Avloppsrörssystemet hade före renoveringen varit täppt några gånger, och det fick Timo att se sig om efter någon som kunde utföra en avloppsrenovering. Timo såg i tidningen LVIturvas annons som berättade om en demonstration av infodring av ett egnahemshusobjekt som skulle ges i närområdet. Han gick på den för att se på slutresultatet och blev övertygad om både LVIturvas sakkunskap och arbetets slutresultat. 

- En representant kom på besök för att göra en gratis kartläggning. Han filmade rören och kameran kunde inte passera i rören på alla ställen. Vatten kunde nog ännu rinna genom rören, men behovet var klart akut, berättar Timo Nurmi.

”Hela renoveringen tog ca fyra dagar”

Vi beslöt att renoveringen skulle börja genast följande vecka. Arbetena inleddes med att nödvändiga skydd uppfördes varefter en noggrannare kartläggning av det som skulle göras utfördes. Efter kartläggningen putsades avloppen och filmades på nytt. Filmen visade ett tiotal hål i rörsystemet. Efter filmningen inleddes infodringsarbetet.

- Hela renoveringen tog ca fyra dagar. Allt skedde enligt planerna, sammanfattar Timo.

Timo bodde under renoveringen med sin sambo i hennes andra bostad, men var ändå alltid på dagen på plats och följde med hur arbetena framskred. Timo skulle ändå enligt vad han sade kunnat bo i sitt hus under hela renoveringen, om han så hade önskat.

- En torrklosett hämtades hit och jag skulle nog ha kunnat bo här. Vatten skulle man dock inte ha kunnat släppa ut, säger Timo.

”LVIturva gjorde ett proffsigt jobb”

Timo har varit nöjd med slutresultatet av renoveringen. Avloppen har nu dragit bättre och snabbare. Han behövde inte heller städa upp efter att renoveringsarbetena avslutats utan enligt Timo städade renoveringsjobbarna själva väl upp efter sig

- Om detta hade gjorts med traditionell metod hade arbetena tagit över en månad med allt bråte och städning och boende annanstans; infodringen var lättare. Jag besparades allt bråte och bilning, inga golv behövde öppnas. Den traditionella metoden skulle ha medfört massor av jobb och besvär

- Jag tror inte att rören täpps mera. LVIturva gjorde ett proffsigt jobb. Representanten framförde sitt ärende väl och vi kom överens om priset. Nu behöver jag inte fundera över om något gått åt skogen eller planerna inte förverkligats så som de borde, berömmer Timo.

Läs också

Enkel infodringsmetod möjliggjorde en mindre avloppsrenovering

Renoveringen inleddes eftersom avloppen under det senaste året hade visat tecken på proppar. Avloppen bubblade och vattnet rann inte undan ordentligt. Det var dags att få dem åtgärdade.

Läs mer

Kostnadsfri kartläggning slog Joni – som avslutning på sommarsemestern hade husets avlopp renoverats

Jag hade ingen aning om hur mycket gjutjärnsrör det är under huset. Genom kartläggningen och den avloppsfilmning som gjordes i samband med kartläggningen fick jag veta hur mycket rör det finns och i vilket skick de är.

Läs mer