Ta reda på i vilket skick avloppen är i din villa

Boka en kostnadsfri rörinspektion

Relining

på bara 4 dagar!

Enkel infodringsmetod möjliggjorde en mindre avloppsrenovering

I jyväskyläbon Lauri Kemiläs och hans hustrus egnahemshus från 1968 började avloppen med åren visa tecken på stopp. LVIturva valdes på basen av noggranna förberedelser samt dess pålitlighet att utföra avloppsrenoveringen. Avloppsrenoveringsarbetena utfördes med infodringsmetoden sommaren 2016.

Renoveringen fick sin början av det att avloppen under åren hade visat tecken på stopp. Avloppen bubblade och drog inte ordentligt. Det visar på att rören börja bli täppta, säger Lauri Kemilä.

Inga överraskande extra kostnader

Lauri inbegärde några offerter för utförandet av renoveringen. Avloppen filmades och till slut valdes LVIturva att utföra arbetet. Till valet bidrog LVIturvas noggranna förberedelser och känslan av pålitlighet.

- LVIturva utförde noggranna förberedelser och filmning för utförandet av arbetet. Offerten var inte den billigaste men den verkade pålitligast. Offerten var sådan att vi inte skulle få några extra kostnader även om det under utförandet av arbetet skulle uppträda något överraskande. Också den uppgjorda tidtabellen var lämplig för båda parter, berättar Lauri om faktorer som inverkade på valet.

Den enkla infodringsmetoden gjorde en mindre avloppsrenovering möjlig

I och med utförandet av arbetet renoverades hela husets avloppsrör med infodringsmetoden. Infodringen valdes för utförandet av renoveringen på grund av att den är så enkel. Paret ville inte låta utföra arbetet som en traditionell avloppsrenovering där alla rör bör grävas fram.

- Om arbetet hade utförts med den andra metoden skulle vi ha haft en mycket större renovering framför oss. När den utfördes med infodringsmetoden var det inte nödvändigt att gräva fram avloppen, berättar Lauri.

Renoveringen utfördes inom den överenskomna tidtabellen i juli. Arbetena inleddes på måndagen och avslutades på torsdagen. Under hela renoveringen bodde paret i huset. Som en utvecklingspunkt som hör till boendearrangemangen nämner Lauri satsningen på temporära WC-lösningar. Pellettoaletten som levererades i stället för den kemiska WC:n var inte enligt Lauri den bästa lösningen.

- Det är en sak som det lönar sig att tänka på, säger Lauri.

Men annars lyckades boendet under renoveringen enligt Lauri nästan normalt fastän man inte kunde hälla vatten i avloppen.

- Arbetena förlöpte smidigt och den överenskomna tidtabellen höll. Och samtidigt kunde vi fortsätta bo i huset, säger Lauri.

”Nu verkar avloppen fungera som de ska”

Lauri är nöjd med resultatet av infodringen. Tecknen som visade på stopp i avloppen har nu försvunnit och avloppen drar ordentligt. Det blev inte heller något för paret att städa efter att arbetena slutförts. 

- Avloppen verkar nu fungera som de ska och produktgarantin gäller i 10 år. Det lönar sig att begära en offert av LVIturva när en motsvarande renovering övervägs! I vårt fall förlöpte allt utan problem och de som utförde arbetena gjorde det bra och sakligt, sammanfattar Lauri.

Läs också

Den enkla och snabba avloppsrenoveringen tog bara fyra dagar

En representant kom på besök för att göra en gratis kartläggning. Han filmade rören och kameran kunde inte passera genom beläggningarna på alla ställen. Vatten kunde fortfarande rinna genom rören men renoveringsbehovet var helt klart akut!

Läs mer

Kostnadsfri kartläggning slog Joni – som avslutning på sommarsemestern hade husets avlopp renoverats

Jag hade ingen aning om hur mycket gjutjärnsrör det är under huset. Genom kartläggningen och den avloppsfilmning som gjordes i samband med kartläggningen fick jag veta hur mycket rör det finns och i vilket skick de är.

Läs mer