Ta reda på i vilket skick avloppen är i din villa

Boka en kostnadsfri rörinspektion

Relining

på bara 4 dagar!

Slarvig användning av avlopp en hälsorisk – undvik dessa misstag

Avloppet i hemmet bör tas på allvar. Om avloppssystemet av någon anledning inte fungerar, kan det orsaka dålig lukt och allvarliga hälsorisker. Ett avloppsrör som till exempel rostat sönder kan frigöra skadliga metangaser i andningsluften. Förutom de risker som finns gällande avloppet, är det också viktigt att vara medveten om att de boendes egna handlingar kan ha en enorm inverkan på avloppssystemets skick. Därför har vi sammanfattat de tre vanligaste felen som kan skada avloppets funktion i villor. 

Släng inte avfall i avloppet

Det absolut vanligaste felet man gör är att fylla avloppet med allt möjligt som inte hör dit. Till exempel matrester, hushållspapper och tamponger täpper mycket effektivt till rören; bara en tops kan vara tillräckligt för att orsaka ett stopp. Stekfett sliter på rören om det hälls i avloppet, vilket i det långa loppet leder till allvarliga skador.

Beklagansvärt görs det ofta ändringar i villors avloppssystem utan den expertis som krävs. På taket kan det till exempel monteras ett alltför smalt ventilationsrör, eller så monteras ett eget litet ”tak” ovanpå det. Detta leder lätt till att röret fryser igen under vintern. Då gaserna från avloppet inte kommer ut genom ventilationsröret, hamnar de i inomhusluften vilket utgör en risk för hälsan. Alla ändringar i hemmets rör bör alltid göras av en ändamålsenlig expert, som kan ta helheten i beaktande.

Det är också vanligt att avloppsledningarna i villor inte kontrolleras tillräckligt regelbundet. Avloppets skick syns inte utifrån och glöms då lätt bort. Att kontrollera rören är som att gå till tandläkaren; man vet att man borde, men viljan saknas. Till slut kommer dagen då det är för sent att göra något åt saken. Avloppsledningarna bör kontrolleras med cirka fem års mellanrum av en expert, som har tillgång till ändamålsenliga verktyg för avloppsfilmning.


De 3 vanligaste felen

  • Avloppet täpps till med saker som inte hör dit
  • Egenpåhittade renoveringslösningar
  • Kontroll av avloppens skick förbises

 

Om avloppsledningarna i hemmet är över 30 år gamla, bör man hålla koll på dem för att undvika beklagliga och dyra vattenskador. Av VVStrygg får du en kostnadsfri avloppsfilming, utan förbindelser.