Ta reda på i vilket skick avloppen i din villa/radhus är

Boka en kostnadsfri rörinspektion

Relining

på bara 4 dagar!

Relining med sprutmetoden håller inte

Relining med sprutmetod kan låta som en attraktiv lösning för att förbättra hemmets avloppssystem, eftersom metoden är relativt lätt och snabb. Många husägare och fastighetsägare har valt just detta alternativ. Det är förståeligt, eftersom ytbehandling utförs till lägre kostnad jämfört med andra avloppsrenoverings metoder. Däremot så är det många försäkringsbolag som avråder från detta vilket SVT även tagit upp i denna artikel. Man har dock missat att nämna vilken metod som använts vilket är sprutmetoden.

Det är också svårare att hitta den kompetens som krävs för mer avancerad teknik så som relining med strumpmetoden. Relining med sprutmetoden av avloppssystem är i emellertid mycket dyrt när man ser till livslängd av de olika metoderna på marknaden.

Om du vill läsa mera om dom olika metoder som finns på att renovera avloppssystem kan du gör det här


Relining med sprutmetoden av avloppet håller ibland endast i några år 

Bilden ovan har tagits med avloppskamera i ett avloppssystemet i en villa. Bilden visar tydligt hur ytan har gått sönder på flera ställen. Detta är inte på något sätt ett exceptionellt fall. Vi filmar konstant avlopp som är relinade med sprutmetoden, som tragiskt nog återfinns i extremt dåligt skick efter väldigt kort tid.

Det dåliga tillståndet i tidigare relinade avlopp med sprutmetoden kommer ofta som en överraskning för villaägaren. Det är lätt att föreställa sig att när avloppet har relinats med sprutmetoden borde allt vara i sin ordning. I själva verket håller ytbehandlingen ibland endast några år. Det är inte heller självbärande så och gjutjärnet går sönder så hjälper inte att man har sprutat insidan. Därefter måste avloppssystemet förbättras igen, eftersom avloppsrör i dåligt skick kan leda till vattenskador och hälsorisker.

Det lönar sig att kontrollera tillståndet på ett avloppssystem som är relinat med sprutmetoden

På grund av det ovanstående är det av största vikt att konsumenter som har relinat sina avlopp med sprutmetoden regelbundet kontrollerar rörens tillstånd. Husägare kan till exempel dra nytta av VVStryggs kostnadsfria filmning av avlopp.