Ta reda på i vilket skick avloppen är i din villa

Boka en kostnadsfri rörinspektion

Relining

på bara 4 dagar!

Relining av avlopp i villa

Relining är en saneringsmetod, där avloppsrören förnyas genom att föra in en epoxiplaststrumpa i det gamla röret. När epoxin torkar, hårdnar strumpan och förvandlas till ett hållbart avloppsrör. Det nya rörsystemet är självbärande – av denna anledning påverkar inte de gamla rörens hål och sprickor slutresultatets tillförlitlighet.

Den största fördelen med relining är ett billigare pris än vid traditionell rörsanering. Vid relining behöver husets ytskikt inte rivas upp, eller rören grävas upp ur marken. Detta sparar kostnader för arbete, material, byggavfall och miljö. Dessutom är arbetet normalt slutfört på mindre än en vecka, och man behöver inte lämna hemmet under arbetets gång. Relining är också lika hållbart som rör som är utbytta på traditionellt sätt.


Relining är inte samma sak som ytbehandling

Ibland blandas begreppen relining och ytbehandling ihop. Det är dock två helt olika metoder.

Vid ytbehandling appliceras en beläggning in i röret för att skydda det från slitage och reparera fina sprickor. Om rören är i dåligt skick eller har hål, är ytbehandlingen ett riskabelt alternativ. Beläggningens livslängd är endast 10‒15 år, varefter rören måste bytas ut. Relining är liksom ytbehandlingen lätt att genomföra, men är en mycket mer pålitlig och hållbar metod. Även om relining är något dyrare än ytbehandlingen, är det på lång sikt ett mycket bättre alternativ.


Priset på relining av avlopp

Priset på relining påverkas av rörsystemets storlek, antalet förgreningar, rörens tillstånd och antalet apparater och möbler som ska förnyas. Relining av avloppet är dyrare än ytbehandlingen, men med hänsyn till kvalitet och livscykel ofta det bästa av de nuvarande metoderna.

Priset på relining av avloppet för privathus är vanligtvis 150 000 kr – 300 000 kr.


Kostnadsfri avloppsfilmning för privathus

Det lönar sig att påbörja planeringen av avloppsrenoveringen med att filma det gamla rörsystemet.

Blockeringar och sprickor avslöjas när en specialist filmar avloppet. Tveka därför inte att beställa ett kartläggningsbesök om du funderar över avloppets tillstånd. Många avlopp är i fara med risk att gå sönder. Enligt vår statistik kräver ungefär hälften av de filmade objekten en snabb renovering. En rekommenderad förebyggande åtgärd innan rören är i så dåligt skick att de springer läck och resulterar i vattenskador.

VVStrygg erbjuder privathus avloppsfilmining, som är helt kostnadsfri, och inte förbinder dig till någonting. Efter filmningen får du om så önskas en offert för relining av avloppssystemet.

Beställ kostnadsfri filmning av avloppet