Ta reda på i vilket skick avloppen är i din villa

Boka en kostnadsfri rörinspektion

Relining

på bara 4 dagar!

Filmning av avlopp räddar dig från vattenskada

Det är nästan omöjligt att utvärdera tillståndet på avloppsrören som göms bakom väggar och under golv. Det mest tillförlitliga sättet att ta reda på rörsystemets tillstånd är att be en professionell rörinspektör filma avloppsrören från insidan med ändamålsenlig utrustning.

Filmningen utförs genom att föra in en kabel i rören, där det i ena änden sitter en kamera. Kameran överför videobilden till en bildskärm som med expertens hjälp kan utvärdera rörens tillstånd. Avloppsskameran avslöjar hål, sprickor, blockeringar och andra möjliga riskfaktorer.

Filmningen av avloppet utgör det första steget i planeringen av en avloppsrenovering, och lönar sig att göras i god tid.


När är den rätta tidpunkten för att filma rören?

Ett 30 år gammalt gjutjärnsrör har sett sina bästa dagar och dess tillstånd bör kontrolleras. Risken för vattenskador ökar år för år, och rör som är äldre än 40 år utgör en stor risk för vattenskador.

Gjutjärn är ett mycket vanligt material vid avlopp i gamla hus. Rörens ålder och material kan kontrolleras i husets dokumentering. Om det inte finns någon markering angående en rörsanering, är det osannolikt att rören har reparerats.


Kostnadsfri filmning av avloppet från VVStrygg

Vi erbjuder kostnadsfritt professionell avloppsfilmining för privathus. Efter filmningen går vi tillsammans igenom rörsystemets tillstånd, samt potentiella farozoner och riskfaktorer. Vi ger också vid behov en offert för avloppsrenovering.

Enligt vår statistik hittas allvarliga risker i så gott som hälften av alla filmade objekt. Detta beror på att en professionell rörinspektör ofta kallas till platsen i sista stund. Just därför erbjuder vi filmningar helt kostnadsfritt. Vi vill att tröskeln för avloppsfilmning ska vara så låg som möjligt och att den utförs innan något allvarligt hinner inträffa.

Beställ kostnadsfri filmning av avloppet