Ta reda på i vilket skick avloppen i din villa/radhus är

Boka en kostnadsfri rörinspektion

Relining

på bara 4 dagar!

Relining eller stambyte i villan/radhuset?

Avloppsrör har en hållbarhet på runt 50 år, och förr eller senare är det dags att renovera. Idag finns i huvudsak fyra olika sorters avloppsrenoveringar för villor och radhus på marknaden: stambyte, relining med sprutmetoden, relining med strumpmetoden samt relining med både sprut- och strumpmetoden Hur ska man veta vilken sort man man välja? Läs vår jämförelse nedan! 


Stambyte

Det traditionella sättet att renovera avlopp. Vid stambyte tas de gamla rören bort och ersätts helt med nya. Ett stambyte är ett stort ingrepp i huset och man behöver riva upp golv och väggar för att komma åt rören. Tätskikt i våtutrymmen förstörs i samband med detta, och du behöver därför göra om badrumsinredningen och delvis köket. Om väggar och golv i vilket fall som helst ska rivas, till exempel om du tänker renovera badrummet i samma veva, kan stambyte vara ett vettigt alternativ.

Stambyte är det dyraste, mest tidskrävande alternativet, har störst miljöpåverkan, men resultatet är ett nytt och hållbart avloppssystem. 


Relining med sprutmetoden

Relining med sprutmetoden, innebär att man sprutar in en beläggning av plast på insidan av de befintliga rören. Det bildas då ett skyddande lager inuti röret. Detta är den billigaste lösningen kortsiktigt.

På VVStrygg jobbar vi inte med denna typ av relining och vi avråder från att göra den. Det får ses som en tillfällig lösning, eftersom beläggningen tenderar att nötas bort inom en ganska snar framtid. Skicket på de befintliga ledningarna har stor betydelse för resultatet, och sprutmetoden kan inte genomföras alls på rör som läcker eller har sprickor.


Relining med strumpmetoden

När man talar om relining bör man skilja på sprutmetoden och strumpmetoden. VVStrygg jobbar enbart utifrån den hållbara strumpmetoden. I vissa fall byter vi även ut delar av rör på ställen där det behövs.

Vid relining med strumpmetoden förs en mjuk så kallad “strumpa” (gjord av återvunnen plast) in i det gamla avloppsröret med hjälp av tryckluft. Strumpan härdas och bildar ett nytt, solitt plaströr inuti de befintliga ledningarna. Resultatet blir ett självbärande rör med samma livslängd som om röret hade bytts ut i sin helhet. Enligt test av SP så skall röret hålla åtminstone 50 år.

Denna typ av relining kan även utföras på avlopp som har faktiska hål. Det nya röret som bildas håller även om de gamla ledningarna försvinner. 


Relining vs stambyte

Vid relining behöver husets ytskikt inte rivas upp, eller rören grävas upp ur marken. Detta sparar kostnader för arbete, material och byggavfall, och därför är relining billigare än stambyte. Att relining kräver mindre resurser gör det även till det miljövänliga alternativet. Arbetet slutförs vanligen på mindre än en vecka och du kan bo kvar hemma under tiden. Relinade rör har samma hållbarhet som rör utbytta på traditionellt sätt.

Det händer att ledningar vi filmar är så pass trasiga att det inte går att genomföra relining. I dessa få fall råder vi alltid våra kunder att anlita en annan firma för att istället genomföra ett stambyte.


Undersök ditt avlopp kostnadsfritt!

Inför en avloppsrenovering genomförs alltid en inspektion där rören filmas inifrån. Oavsett om du vet med dig att ditt avlopp behöver renoveras eller om du bara undrar över skicket – bor du i en äldre villa med orenoverade avlopp erbjuder VVStrygg en kostnadsfri rörinspektion. Med den får du reda på det aktuella skicket och besked ifall ditt avlopp behöver åtgärdas. Inspektionen är helt kostnadsfri, och du förbinder dig inte till någonting.

Boka här!