Ta reda på i vilket skick avloppen är i din villa

Boka en kostnadsfri rörinspektion

Relining

på bara 4 dagar!

Avloppsrenovering i villa: en jämförelse av de mest populära metoderna

Avloppsrenovering är en stor affär, för vilken ett flertal lösningar under årtiondens lopp har utvecklats. För närvarande tävlar i huvudsak tre olika metoder på marknaden när det gäller avloppssaneringar för villa: traditionell sanering, ytbehandling av avlopp och relining av avlopp.

I vår jämförelse lyfter vi fram de goda och dåliga sidorna med varje metod. Hos VVStrygg föredrar vi relining av avlopp när det gäller avloppsrenoveringar för villa, men vi försöker fortfarande vara så objektiva som möjligt.


Traditionell rörsanering

Vid traditionell rörsanering rivs husets strukturer och de gamla rören ersätts helt med nya. Den traditionella avloppsrenoveringen var fortfarande ett decennium sedan det mest populära sättet att förnya avloppssystemet för villa, eftersom nyare metoder knappt var tillgängliga.

Den traditionella rörsaneringen är det dyraste alternativet, men resultatet är ett nytt och hållbart avloppssystem. Om strukturerna i vilket fall som helst måste rivas upp, kan den traditionella rörsaneringen vara ett förnuftigt alternativ.


Priset på traditionell rörsanering

Att riva upp och installera nya strukturer är ett stort arbete, vilket höjer priset på arbete och material. I ett 100 kvadratmeter stort trähus, med fyra avloppspunkter och 60 meter avloppsrör, är priset på traditionell rörsanering från 350 000 kronor och uppåt. Priset påverkas väsentligt av antalet strukturer som behöver rivas upp och förnyas.


Plus och minus

+ Helt nytt och hållbart avlopp

+ Det nya avloppet har en lång användningstid

- Renoveringens stora arbetsbörda och dyra pris

- Renoveringen kan ta flera veckor i anspråk

- Renoveringen kräver att du är projektledare och koordinerar alla hantverkare


Ytbehandling av avloppet

Avloppets ytbehandling innebär att en ny yta appliceras i det gamla avloppsröret. Ytbehandlingen är ett lämpligt alternativ om röret endast är lite slitet. Det är emellertid inte en pålitlig metod på lång sikt, eftersom beläggningen tenderar att slitas bort inom en ganska snar framtid.

Ytbehandlingen reparerar inte gamla avlopp. Om det gamla avloppet läcker eller har sprickor, är beläggningen inte ett säkert sätt att sanera avloppet.


Priset på ytbehandling

I ett 100 kvadratmeter stort trähus, med fyra avloppspunkter och 60 meter avloppsrör, är priset på ytbehandling cirka 200 000 – 300 000 kronor.


Plus och minus

+ Lägre kostnad än en traditionell rörsanering

+ Renoveringen tar några dagar till en vecka

- Kort förbrukningstid på endast 10‒15 år

- Lämpar sig inte för rör som är i dåligt skick


Relining av avloppet

I reliningsmetoden förs en epoxi-strumpa in i det gamla avloppsröret med hjälp av tryckluft en epoxystrumpa, som hårdnar till ett nytt motsvarande plaströr. Ett avlopp med relining är självbärande. En helt ny rörledning skapas inuti den gamla rörledningen. Reliningen kan också utföras på avlopp som har hål och är i dåligt skick. Renoveringen tar vanligtvis några dagar till en vecka och är betydligt förmånligare än traditionell rörsanering. 


Priset på relining

I ett 100 kvadratmeter stort trähus, med fyra avloppspunkter och 60 meter avloppsrör, är priset på relining av avloppet cirka 250 000 – 350 000 kronor. På priset inverkar faktorer så som husets byggnadsmaterial, de förnybara rörens längd, antalet avloppspunkter och antalet våningar.


Plus och minus

+ Ett avlopp som motsvarar ett nytt rörsystem garanterar en lång bruktid

+ Förmånligare än traditionell rörsanering

+ Renoveringen tar bara några dagar i anspråk

- Dyrare än ytbehandling


Relining utmanar traditionella metoder

För några år sedan var reliningsmetoden inte särskilt känd bland hemrenoverare. Emellertid har metoden redan använts i årtionden för flerbostadshus, där rören har en större diameter. Materialen och verktygen har först under de senaste åren utvecklats så att de på ett säkert sätt även kan användas för sanering av avlopp i villa där rörledningarna är smalare. Strumpan måste vara tunn och flexibel, men får inte tumma på sin hållbarhet.


Är en avloppsrenovering aktuell?

En avloppsrenovering kan bli aktuell, då ett gjutjärnsavlopp har nått en ålder på över 30 år. Det lättaste sättet att komma igång är att beställa filmning av avloppet av en professionell VVS-entreprenör.

VVStrygg erbjuder filmning av avlopp i villa som utförs av professionella rörinspektörer. Filmningen avslöjar rörsystemets verkliga tillstånd. Våra representanter ger vid behov en offert för renovering. Filmningen är helt kostnadsfri, och förbinder dig inte till någonting.

Beställ filmning av avloppet