Ta reda på i vilket skick avloppen är i ditt hem

Boka en kostnadsfri rörinspektion

Relining

på bara 4 dagar!

Avloppets ytbehandling håller inte – så här ser rören ut efter bara några år

Ytbehandlingen kan låta som en attraktiv lösning för att förbättra hemmets avloppssystem, eftersom metoden är relativt lätt och snabb. Många husägare har valt detta alternativ. Detta är förståeligt, eftersom ytbehandlingen också är förmånlig jämfört med säkrare rörsaneringsmetoder, och endast få har den kompetens som krävs för området. Ytbehandlingen av avloppssystemet är emellertid i det långa loppet mycket dyrt.


Ytbehandlingen av avloppet håller ibland endast i några år 

Bilden ovan har tagits med avloppskamera i det ytbehandlade avloppssystemet i ett privathus. Bilden visar tydligt hur ytan har gått sönder på flera ställen. Detta är på ingen sätt ett exceptionellt fall. Vi filmar konstant ytbehandlade avlopp, som är som direkt ur en skräckfilm.

Det dåliga tillståndet i tidigare ytbehandlade avlopp kommer ofta som en överraskning för invånarna. Det är lätt att föreställa sig att eftersom avloppet har ytbehandlats av en professionell, borde allt vara i sin ordning. I själva verket håller ytbehandlingen ibland endast i några år. Därefter måste avloppssystemet förbättras igen, eftersom avloppsrör i dåligt skick kan leda till vattenskador och hälsorisker.

Det lönar sig att kontrollera tillståndet på ett ytbehandlat avloppssystem

På grund av det ovanstående är det av största vikt att konsumenter som har ytbehandlat sina avlopp regelbundet kontrollerar rörens tillstånd. Husägare kan till exempel dra nytta av VVStryggs kostnadsfria filmning av avlopp.