Ta reda på i vilket skick avloppen är i din villa

Boka en kostnadsfri rörinspektion

Relining

på bara 4 dagar!

Avloppets ytbehandling håller inte – så här ser rören ut efter bara några år

Ytbehandling eller även kallad sprutmetod kan låta som en attraktiv lösning för att förbättra hemmets avloppssystem, eftersom metoden är relativt lätt och snabb. Många husägare har valt just detta alternativ. Det är förståeligt, eftersom ytbehandling utförs till lägre kostnad jämfört med säkrare rörsaneringsmetoder. Det är också svårare att hitta den kompetens som krävs för mer avancerad teknik. Ytbehandling av avloppssystem är i emellertid mycket dyrt när man ser till livslängd av de olika metoderna på marknaden.


Ytbehandlingen av avloppet håller ibland endast i några år 

Bilden ovan har tagits med avloppskamera i ett avloppssystemet i ett privathus. Bilden visar tydligt hur ytan har gått sönder på flera ställen. Detta är inte på något sätt ett exceptionellt fall. Vi filmar konstant ytbehandlade avlopp, som tragiskt nog återfinns i extremt dåligt skick.

Det dåliga tillståndet i tidigare ytbehandlade avlopp kommer ofta som en överraskning för bostadsägaren. Det är lätt att föreställa sig att när avloppet har ytbehandlats borde allt vara i sin ordning. I själva verket håller ytbehandlingen ibland endast några år. Därefter måste avloppssystemet förbättras igen, eftersom avloppsrör i dåligt skick kan leda till vattenskador och hälsorisker.

Det lönar sig att kontrollera tillståndet på ett ytbehandlat avloppssystem

På grund av det ovanstående är det av största vikt att konsumenter som har ytbehandlat sina avlopp regelbundet kontrollerar rörens tillstånd. Husägare kan till exempel dra nytta av VVStryggs kostnadsfria filmning av avlopp.